Osiem duchów zła - Obżarstwo

W poprzednim odcinku o. opat Hiżycki nakreślił kolejność pojawiania się w umyśle człowieka złych myśli; jest to schemat zakorzeniania się zła w człowieku. Ojciec Szymon podkreślał, iż Ewagriusz mówi o „myślach” – i na poszczególne myśli należy patrzeć raczej jak na niewłaściwe sposoby postrzegania rzeczywistości. W dzisiejszym odcinku ojciec opat pogłębia jeszcze tę definicję, wprowadzając stosowany często przez Pontyjczyka równoważnik pojęcia „myśli” – słowo „demon”; czy tak naprawdę mówimy o myślach, czy o demonach?

Tym razem przechodzimy już do wyjaśnienia pierwszej ze złych myśli, czyli do obżarstwa. Wydaje się, że każdy z nas mniej więcej wie, co jest nie tak z obżarstwem – i pewnie większość z nas ma w tej sferze niewiele sobie do zarzucenia… Ojciec Szymon jednak niuansuje zagadnienie i pokazuje, że obżarstwo dla Ewagriusza było pojęciem o wiele szerszym niż prozaiczne objadanie się czy obsesyjne dążenie do przyjemności płynącej z wykwintnego jedzenia. O co więc chodzi?

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: