Miłosierdzie a miłość - rekolekcje wielkopostne 2016 - odcinek 4

Czym różni się miłosierdzie od miłości? W potocznym ujęciu te dwie rzeczywistości często się zlewają, na co zwraca w dzisiejszym odcinku naszych rekolekcji ojciec Włodzimierz Zatorski. Gdy wyświadczamy pomoc naszemu przyjacielowi, który jest w potrzebie, czy jest to miłosierdzie? Czy po prostu przyjaźń? Tyniecki mnich wyjaśnia tę różnicę, wskazując na przejawy działania Boga miłosiernego i miłującego człowieka. Jak podkreśla, człowiek świadomy darów Bożych przyjmuje postawę wdzięczności, doskonale wyrażoną przez słowa Psalmu 8: O Panie, nasz Boże, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę… (por. Ps 8,1–3a). To odpowiedź człowieka dotkniętego miłością i miłosierdziem.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: