Miesięcznik "Różaniec" - kwiecień 2022

Miesięcznik Różaniec - kwiecień 2022Temat kwietniowego numeru: Prawdziwie zmartwychwstał!. Przeczytasz w nim:

„Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy”- głosi św. Paweł. Kto będzie drugi, trzeci
i następny? To intrygujące pytanie stawia autor artykułu „Nigdy nie umrzesz”. Wielkanocne teksty poruszają wiele tematów związanych z wielką tajemnicą naszej wiary. Jaki portret Zmartwychwstałego ukazują poszczególne Ewangelię? Czy różnice opisywane przez natchnionych autorów nie podważają autentyczności prawdy ewangelicznej? Ks. Jacek Stefański, ceniony biblista, pomaga właściwie odczytać Boże słowo w oparciu o starożytną zasadę św. Hieronima. Choć wiara to podstawa przyjęcia zmartwychwstania Chrystusa i należy wejść w tę prawdę otwartym sercem i tęsknotą, to także sam intelekt przy odrobinie dobrej woli wystarczy, by uznać cud Wielkiej Nocy. „Dwa oblicza relikwii Chrystusowych” i „Znaki” to artykuły dla tych, którzy ufają „szkiełku i oku”. Nawet one świadczą, że „To Jezus! Ten, który umarł i zmartwychwstał!”.
„Maryja Najwierniejsza” – tak określamy Matkę Syna Bożego. Zachwycamy się Jej wiarą podczas zwiastowania i podziwiamy Jej wierność na Golgocie. Czy jest więc najgłębiej wierzącą, czy też najbardziej wierną w towarzyszeniu Zbawicielowi? W kolejnym tekście w cyklu o cnotach maryjnych Fidelissima jest ikoną wiary prostej, trafnej i głębokiej.

A także:
- „Maryja otworzyła nam niebo”- świadectwo uzdrowienia Adama.
- Poranek ze Zmartwychwstałym.

Czytelnia: