Liryk miłosny

pewnego dnia
ujrzałem Cię
na niebie i na ziemi

zasnuta mgłą
sprawiłaś
że nie poznałem
Twej twarzy

tylko szept
wyrwany
z płynących wód
i strumieni
uświadomił mi
Twoją obecność

i uwierzyłem

21 XI 2003