Parada uliczna

dla szalonego kapelusznika
przygotowano oddzielny
trefiony lakierem pas jezdni
policja eskortuje ogniołamaczy
o rozdętych karkach i nimbie z mahoniu

pytanie gdzie jest prawda
wydaje się w tej chwili nietrafione

mimo feerii Bóg nadal
pozostaje permanentnie niewidoczny
krzaku gorejącego nie jest w stanie
przebudzić ani rozsadzenie azotu
ani ostateczna broń tłuczenie ceramiki

organicznie przywiązany do rytuału
zdołam tylko krzyknąć wyprostować wzrok
lub przyjąć śmiertelną kulę
najpewniej zapłacę najwyższą cenę
za las zatok zmiażdżony purpurą katedry

24.09.2006r.