Cisza jest pełnią słowa - Jak się modlić?

Pytanie zawarte w tytule zadaje sobie wielu, w tym mnisi z komentowanego dziś apoftegmatu. „Nie potrzeba gadaniny” - mówi wielki Makary, idąc w tej poradzie za Chrystusem: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie". Apoftegmat ten wprowadza nas w tradycję modlitwy monologicznej, czyli w praktykę modlitewnego powtarzania pojedynczego zdania czy wezwania. Modlitwa Jezusowa, ciągłe powtarzanie słów „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”, uczy nas zażyłości z Bogiem. A czego jeszcze uczy nas Makary?

Szymon Hiżycki OSB

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: