26. DZIEŃ

PANIE MÓJ I BOŻE!
W ciszy przed Tobą staję umęczony dnia dzisiejszego hasłem.
Dzięki Ci składam, Ojcze, za wszystkie dary dziś otrzymane.
Panie Jezu Chryste, zleciłeś mi zadanie do wykonania,
bym nie zakopywał talentów, lecz je rozwijał
na Twoją chwałę i bliźnich pożytek.
Dzień już przeminął, a ja z moimi sprawami przychodzę do Ciebie.
Pozwól mi je ocenić Twoimi oczyma bez żadnej z mej strony obłudy.
Czy byłem szczery i prawdomówny?
Czy nie byłem płytki i powierzchowny?
Jakie były moje myśli, słowa czyny?
Czy nie byłem wyzywający w moim ubraniu i gestach?
Czy pracowałem nad zwalczaniem m ojej głównej wady?
(Chwila zastanowienia się)
Boże, miłościw mnie grzesznemu. Ty jesteś miłością!
Przebacz moje winy i niedbalstwa.
Uwolnij mnie z więzów moich słabości.
Spraw, bym trwał wiernie przy Tobie. Amen.

WSZECHMOGĄCY BOŻE,
czuwaj nade mną w tę noc,
błogosław nasz dom i jego miejszkańców.
Błogosław moich przełożonych i podwładnych.
Zmiłuj się nad cierpiącymi i błądzącymi.
Daj konającym szczęśliwą śmierć, a zmarłych wprowadź do swego królestwa.
Święta Maryjo, Matko Boża, w ten wieczór znów się Tobie polecam.
Wstawiaj się za mną przed tronem Boga.
Upraszaj mi siłę do walki z pokusami i ze wszystkim, co podłe i nikczemne.
Wszyscy święci patronowie moi i święty mój Aniele Stróżu,
radźcie mi, wspomagajcie i prowadźcie.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego
niech spocznie na mnie i pozostanie na zawsze. Amen.

PANIE, TWOJA WOLA NIECH SIĘ STANIE.
Czy idę, czy stoję, czy odpoczywam, czy pracuję, czy się raduję, czy cierpię
i gdy niczego nie rozumiem, Twoja wola niech się stanie.