Dzieło stworzenia - świat

      Wszystkie symbole wspominają o fakcie stworzenia świata w czasie jako o przedmiocie wiary. Nie potrafimy bowiem filozoficznie udowodnić, że świat ma początek w czasie. W najlepszym wypadku, jak u neoplatoników, świat jest emanacją nad obfitości Bytu absolutnego.
      Dokumenty Kościoła odrzucają wszelką naukę, która przyjmuje pochodzenie świata z innego źródła niż Bóg. Sama więc materia, a w szczególności ciało ludzkie, jest czymś dobrym. Dlatego wiara katolicka przeciwstawia się jednocześnie doktrynom o rygorystycznym nastawieniu w ascezie wyniszczającej element materialny w człowieku oraz tym, które skłaniają się ku czystemu naturalizmowi.
      Nauka zawsze starała się odkryć zagadką świata. Nie jest wykluczone, że dojdzie do czegoś w tym rodzaju. Lecz wiara katolicka nie da się pogodzić z systemami, które by wiązały samego Boga z jakimkolwiek determinizmem zasad tego świata. Bóg stworzył nie przymuszony niczym, sam przy tym nie ulegając żadnej zmianie. Jest bowiem absolutnym bytem, początkiem i końcem, alfą i omegą wszelkiego stworzonego bytu.
      Przedmiotem stworzenia są aniołowie, człowiek, świat materialny. Zachodzi istotna różnica między materią a duchem. Bóg zaś wszystkim kieruje swoją Opatrznością.
Czytelnia: