Do Boga Stwórcy

Boże, Ty jesteś naszym Stwórcą.
Ty jesteś dobry
i Twoje miłosierdzie nie zna granic.
Tobie oddaje cześć wszelkie stworzenie.
Boże, Ty przekazałeś nam, ludziom,
swoje wewnętrzne prawo,
którym mamy żyć;
wypełniać Twoją wolę
i wykonywać naszą powinność;
kroczyć Twoimi drogami
i zaznać pokoju duszy.
Tobie ofiarujemy nasze posłuszeństwo.
Prowadź nas we wszystkich naszych inicjatywach
podejmowanych na ziemi.
Uwolnij nas od złych skłonności,
które odwodzą nasze serce
od Twojej woli.
Nie dozwól,
abyśmy wzywając Twego imienia,
usprawiedliwiali nieporządek ludzki.
O Boże, Ty jesteś jedyny.
Do Ciebie kieruje się nasza cześć.
Nie pozwól, byśmy oddalili się od Ciebie.
O Boże, Sędzio wszystkich ludzi,
dopomóż nam znaleźć się
w dniu ostatecznym
w gronie Twoich wybranych.
O Boże, Twórco sprawiedliwości i pokoju,
udziel prawdziwej radości
i miłości,
a także trwałego braterstwa
pośród wszystkich narodów.
Udzielaj nam stale swoich darów.
Amen!

Jan Paweł II

Jan Paweł II: