Szczęśliwa nocy


Szczęśliwa nocy, w którą się nam rodzi dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu, i w której brudach i okropnym cieniu słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi
Dar słowa: