Ścieżka prawości

Moje kroki dziś z Bogiem,
Moje kroki dziś z Chrystusem,
Moje kroki dziś z Duchem,
Z Trójjedynym łaskawym.
Tarcza ma dziś przed chorobą,
Tarcza ma w tę noc przed szkodą,
Hej! Hej! Dla duszy i dla ciała,
W Ojcu, w Synu i w Świętym Duchu:
W Ojcu, w Synu i w Świętym Duchu:.

Niechaj Ojciec strzeże mnie,
Niechaj Syn strzeże mnie,
Niechaj Duch strzeże mnie,
Jako Trójca i jak Jedno:
Hej! Jako Trójca i jak Jedno.

"Carmina Gadelica"