szukam Cię

bez odpowiedzi
zaledwie z czuciem
pytań tak wiele

czasem bez znaku,
najczęściej cisza.
przypisuję znaczenia
akceptuję sprzeczności

szukam, choć

nie gubię Cię Boże.
blisko i daleko
myśl prowadzi,
zbłąkana lub nie
jak rozróżnić te wszystkie drogi?

drogowskazy
toną
w mojej głowie.

szukam Cię