Mój Drogi!

     Jesteś Moim dzieckiem i kocham Cię. To bardzo proste. Bez względu na to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś, kocham Cię. Znam wieczną duszę, która żyje w Tobie i kocham Cię.
     Jesteś na tej ziemi, podejmujesz decyzje, starasz się odkryć, co i jak należy robić- jak żyć, jak przetrwać- i zmagasz się. Wiem o tym i rozumiem Cię, są to bowiem codzienne trudy życia. Może jednak być Ci znacznie łatwiej, jeśli tylko zwrócisz się do Mnie.
     Choć dzień za dniem płynie, a Ty starzejesz się i w końcu umierasz, jednak Twoja dusza nigdy się nie starzeje. Nigdy nie umiera. Twoja prawdziwa osoba, zamknięta teraz w obrębie ciała, będzie żyć na zawsze.
     Dlatego właśnie nie warto zabiegać o rzeczy doczesne, materialne, cielesne, bowiem któregoś dnia trzeba je będzie zostawić. Natomiast prawdziwą wagę mają sprawy ducha: miłość, życzliwość, współczucie, zrozumienie, dobroczynność. One przynoszą Ci bogactwo- bogactwo w duchu. One dają Ci siłę- siłę w duchu.
     Kiedy przyjdzie dzień zrzucenia cielesnej szaty, liczyć się będzie jedynie siła ducha. Zatem czyń dobrze. Okazuj miłość. Kochaj swoją rodzinę, kochaj przyjaciół i nieprzyjaciół, kochaj bliźnich. Darz miłością tych, których spotykasz na swojej drodze. Okazuj miłosierdzie, życzliwość, współczucie. A w ten sposób- okazując miłość- pokazujesz Mnie innym. Bowiem Ja, Bóg, jestem miłością i kocham Cię. Pragnę być z Tobą na wieczność.
     Kiedy dojdziesz do drzwi na końcu drogi, u kresu życia, będziesz potrzebować klucza, aby wejść do Mego Domu, gdzie panuje miłość. Nie musisz jednak zarabiać na ten klucz- po prostu wyciągnij dłoń, a Ja położę go na niej. Tym Kluczem jest Mój Syn, Jezus. W tej chwili podaję Ci ten Klucz, mówiąc: "Może należeć do Ciebie, ponieważ kocham Cię." To tak, jakbym ofiarował Ci klucz do Mojego skarbca, mówiąc: "Należy do Ciebie, ponieważ Cię kocham." Tym kluczem możesz otworzyć skarbiec i znaleźć w nim klejnoty.
     Zatem przyjmij Mój Klucz- Klucz do życia ze Mną na zawsze. Po prostu powiedz: "Tak Boże, pragnę Klucza do życia wiecznego. Pragnę Twojego Syna, Jezusa, Klucza do Twojego skarbca. Przyjmuję Go." Wówczas na zawsze będzie On należeć do Ciebie.
     Kocham Cię. Jesteś Moim dzieckiem i daję Ci klucz do Mojego dziedzictwa, Mojego skarbca, Klucz do wieczności! On należy do Ciebie, jeśli tylko Go przyjmiesz.
Kochający Cię na wieczność
Twój Niebieski Ojciec
Rozważania i opowiadania: