Co obiecał Bóg?

Bóg nie obiecał nieustannego błękitu nad głową,
Ścieżki życia usłane różami;
Bóg nie obiecał słońca bez deszczu.
Radości bez smutku, pokoju bez bólu.
Lecz Bóg obiecał noc w codzienności,
Wypoczynek po trudzie, światło na drogę,
Łaskę w dniach próby, pomoc z wysoka,
Niezawodną przyjaźń i wieczną miłość.

Rozważania i opowiadania: