Cieszę się...

Cieszę się...
...bo mogę postanowić,
że będę szczęśliwy w tym szarym dniu.
To nieistotne, czy dzisiaj pada deszcz,
czy świeci słońce.
Nieważne, czy cieszę się
chwilą wolnego czasu,
czy też mam przed sobą
dzień pełen obowiązków.
Wiem, że dzisiejszy dzień
Bóg stworzył z myślą o mnie.
Pragnę więc przyjąć ten dzień
z wdzięcznością i chcę cieszyć się nim,
a to, czego nie będę umiał zmienić,
pragnę z ufnością zawierzyć Bogu.

Rainer Haak

Rozważania i opowiadania: