Św. Jan Kasjan. O Modlitwie Pańskiej - część 3

Czy można modlić się o rzecz większą od tej, aby to, co na ziemi dorównało temu co w niebie? Cóż innego znaczą bowiem słowa: "Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie", jeśli nie to, by ludzie stali się podobni do Aniołów i tak jak oni w niebie, tak samo wszyscy na ziemi, spełniali Jego wolę?

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: