Optymiści żyją dłużej

Gdzie można spotkać szczęśliwych ludzi?
Wśród optymistów.
Są jeszcze tacy, na szczęście.
Oni wiedzą jak być szczęśliwym,
bo potrafią
zauważyć dobre strony życia.
Jeszcze nigdy nie spotkałem
szczęśliwego pesymisty.
Pesymiści żyją jak we mgle.
Mgła utrudnia widzenia,
zamazuje barwy
i zawęża wszelkie horyzonty.
Optymiście otwierają szeroko swoje okna dla świata, dla słońca. Zdają sobie doskonale sprawę, że dookoła istnieje wiele cierpień, biedy i ciemności. Ale nawet pośród najciemniejszych nocy zauważają gwiazdy.

Optymiście wierzą w dobro. Wierzą w sens życia. Wierzą w przyjaźń między ludźmi.

Optymiści czynią życie znośniejszym. Wszędzie tam, gdzie są, wprowadzają klimat zaufania i radości.

Optymiści potwierdzają, że człowiek nie jest numerem w szarej jednostajności wielkiej masy, ani też bezdusznym kółkiem jakiejś olbrzymiej maszyny.