Stwórczy Duchu Boży!

Stwórczy Duchu Boży!
Jesteś powietrzem, którym oddychamy,
Przepaścią, nieskończoną dalą,
Gdzie spoglądamy z drżeniem
I naszym własnym miejscem,
Bliską nam przestrzenią.
Jesteś przyjaznym światłem,
W którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy i mili.
Jesteś palcem Bożym,
Którym On, jakby bawiąc się,
Bez wysiłku uporządkował wszechświat.
Jesteś najsubtelniejszą miłością,
Którą On nadał nam kształt,
W której nas stworzył.
Błagamy Cię, stwórczy Duchu Boży,
Wypełnij dzieło, któreś był rozpoczął.
Zwycięż zło, do którego jesteśmy zdolni
I kieruj nas ku dobru.
Wszczepiaj w nas wierność i cierpliwość,
Współczucie i słodycz,
Rozpal w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje
I radość ze wszystkiego, co dobre i w pełni ludzkie. Amen.