Bat, czyli komentarz do Hbr 12, 1-4

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: