Matka dobrej drogi

O Maryjo, słodka Matko nasza w niebie,
prowadź nasze kroki po drodze życia,
jakże często stromej i pełnej wyboi,
a u kresu drogi bądź nam niebios Bramą
i ukaż nam błogosławiony Owoc Twego Łona - Jezusa!
Amen.

Modlitwy: