Ciach, czyli komentarz do Mk 7,1-13

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: