Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże!
Ty powiedziałeś na początku świata,
że niedobrze jest człowiekowi samemu
i dlatego dałeś Adamowi Ewę za żonę,
by mu była podporą i pociechą oraz matką jego dzieci.
I ja pragnę wstąpić w święty związek małżeński.

Dopomóż mi więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia,
z którą mógłbym żyć uczciwie ku Twojej chwale i szczęściu własnemu.
Oświeć mnie, bym nie oglądał się tylko na urodę ciała
albo na bogactwa, bo te są przemijające,
ale bym umiał docenić szlachetny charakter oraz pobożne i czyste życie.
Niech ta, na którą padnie mój wybór, będzie mi zawsze wierną towarzyszką
i godną matką dzieci, którymi raczysz nas obdarzyć.

Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam nie znajdę,
jeśli Ty, Boże, nie obdarzysz mnie swoim błogosławieństwem.
O to błogosławieństwo już dziś Cię proszę
i chcę sobie na nie zasłużyć przez wierne wypełnianie obowiązków wobec Ciebie
oraz przez życie uczciwe i czyste, oszczędne, trzeźwe i pracowite.

Proszę Cię, Boże, prowadź mnie drogą uczciwości i honoru.
Strzeż mnie od wszelkich pokus i lekkomyślności wieku młodzieńczego.
Dopomóż, bym zawsze godnie odnosił się do każdej kobiety
i ustrzegł się wszystkiego, co jest Ci niemiłe,
co musiałbym później przed małżonką ukrywać,
albo przed dziećmi się wstydzić.

Święty Józefie,
miłośniku czystości i wzorze wielkiej roztropności,
uproś mi tę łaskę u Boga.
Amen.