Cisza jest pełnią słowa - Prawdziwa pokora

Makary jest przedstawiany w komentowanym apoftegmacie jako mistrz pokory. Asceza potrafi wywierać wielkie wrażenie, co nie odbiera jej wartości — chyba że ktoś podejmuje ją z takich właśnie względów. Podobnie jest z modlitewnym czuwaniem. Diabeł nie jest w stanie zaatakować Makarego — nie z powodu umartwień egipskiego abba, lecz z powodu rzeczywistej przemiany, która zaszła w mnichu: z powodu nabytej przez niego pokory.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: