Jan Paweł II - Wadowice 16 czerwca 1999

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: