Niech Twoje Tak

O Maryjo,
niech Twoje "TAK" powiedziane Bogu w chwili Zwiastowania
przypomina nam, że musimy odpowiadać
coraz bardziej wspaniałomyślnie na plany,
jakie ma wobec nas Pan.
Spraw, by nasze życie
było odzwierciedleniem Twojego przykładu:
żabyśmy i my także otworzyli się
na działanie Ducha Świętego
dzięki naszemu stałemu zwracaniu się ku Chrystusowi,
dzięki naszej czystości, ubóstwu i posłuszeństwu
w nieustającym odkrywaniu na nowo
naszego powołania i posłannictwa w Kościele.
Amen.

Modlitwy: