Ogród leczenie, czyli komentarz do Mk 6, 53-56

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: