Czym jest śmierć?

     Czym jest śmierć?
     Jest drogą bez powrotu. Podróż w jednym tylko kierunku - do Boga.
     Życie po śmierci jest jedną z największych tajemnic wiary. W chwili śmierci chrześcijanin wszystko porzuca, idzie za głosem Jezusa: "Pójdź za Mną!".
     Choćby nie był zakonnikiem, składającym trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - umiera czysty, bo tylko Bóg jest jego miłością. Ubogi, bo nie w skarbach doczesnych, ale w Bogu pokłada nadzieję; posłuszny, bo z wiarą przyjmuje chwilę śmierci, jaką wyznaczył mu Bóg.
     Spotyka się z Bogiem w duchu miłości, nadziei i wiary.
Ksiądz Jan Twardowski: 
Rozważania i opowiadania: