Adwent, czyli obecność - część 7 - O Emmanuelu

W czasie ostatnich Nieszporów Adwentu wołamy do Chrystusa: „O Emmanuelu!”: O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże.

Zbliżając się do końca tego okresu liturgicznego, dotykamy właściwego sensu wcielenia. Według o. Szymona świadczy o tym właśnie dzisiejsza antyfona, która „zwraca się do Chrystusa z najbardziej czułym i serdecznym imieniem”. O znaczeniu tego imienia mówi nam Ewangelia Mateusza (1,23), gdzie anioł przemawia do śpiącego Józefa: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Boże Narodzenie to szczególny czas odkrywania prawdy o bliskości Chrystusa, który zechciał dzielić z nami tak wiele, bo naszą ludzką naturę i wszystko to, co nas dotyczy, a czego doświadczył w czasie swojego ziemskiego życia.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: