13 DZIEŃ

WSZYSCY LUDZIE NA ZIEMI
cześć i chwałę oddajcie Panu.
Jego wielbią chóry anielskie i świat cały wychwala.
Z radością wychwalajcie Boga,
Jego dobroć nieskończoną sławcie.
On wielkie rzeczy dla nas czyni w sposób cudowny i niezgłębiony.
On serca nasze napełnia radością,
świeżością ducha rozjaśnia myśl,
oddala lęk, troskę i ból,
i jak w morskich głębinach zatapia je.
On sprowadza pokój
na naród nasz i kraj,
On błogosławi pracy,
by w swoim czasie owoc wydała.
Jak długo życia nam,
bądź przy nas Panie!
A gdy ziemię opuszczać będziemy,
bądź naszą cząstką na wieki.

NIGDY NIE JEST ZA WIELE
dziękować Tobie Panie!
Każde serca uderzenie
i każdy oddech płuc,
niech będzie dziękczynieniem
do ostatniego tchu.
W myślach mych i czynach,
chcę jedno powtarzać:
dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci, o Panie!

OJCZE NIEBIESKI, DZIĘKUJĘ CI,
że w Twojej łasce dzień przeżyłem,
podobnie jak wszystkie dni mojego życia.
Ty bowiem zawsze mi dajesz:
dobrych ludzi, chleb i wodę,
ziemię, słońce i światło codzienne.
Dziękuję, Panie, za życie wyznaczone mi
w tym miejscu i czasie,
wśród tych radości i utrudzenia.
Proszę Cię,
by w przyszłości nic mnie nie oderwało
od Jezusa Chrystusa, który umiłował
każdego człowieka i cały świat.

OJCZE NA NIEBIE,
codziennie odbierasz dzięki od ludzi,
którzy Twoją miłość uznają.
Tak więc i ja chcę Ci dziękować
za wszystko, co na nas zsyłasz,
a tym jest Twa miłość nad światem rozlana.
Wiem, że pragniesz,
by moje życie było dziękczynieniem,
a dziękczynienie, poświęceniem się Tobie,
moje zaś słowa składały Ci w ofierze
mnie samego.
Panie, naucz mnie kochać Cię,
bym mógł Ci dziękować,
jak się Tobie należy. Amen.