Zdrowaś Maryja

Za kwiaty, co na polach i łąkach rosną
za złote zboże na rolnych zagonach
za ptaka, co w niebo się wzbija

Zdrowaś Maryja...

Za gwiazdy, co świecą nam
w pogodne noce
za rosę, co się sieje jak te łzy sieroce
za wiatr, który deszczem łzy wypija

Zdrowaś Maryja...

Za złote słońce, co grzeje i świeci
za ubogie sieroty, porzucone dzieci
za każdą rozpacz, która nas przybija

Zdrowaś Maryja...

Za tych co idą smutku cierpień drogą
za tych, co wstać pragną, ale nie mogą
niech Matczyna Twa Dobroć nikogo nie mija

Zdrowaś Maryja...

M.Z. Morawiak

Modlitwy: