Jak się modlić według św. Jana Kasjana - odcinek 6

Poprzednie dwa odcinki refleksji tynieckiego opata, o. Szymona, były poświęcone analizie rodzajów modlitwy według św. Jana Kasjana. Wydaje się, że żaden podział nie jest w stanie wyczerpać bogatej rzeczywistości życia duchowego – nie możemy powiedzieć, iż modlimy się jedynie według jednego z omówionych schematów. Gdy mówimy więc o typach modlitwy, w istocie przybliżamy sobie jej określone wymiary. Kasjan jednak po omówieniu owych czterech rodzajów wspomina o jeszcze jednym, który polega „na kontemplacji i gorącej miłości do Boga. W czasie tej modlitwy dusza tonie i omdlewa z miłości, a z Bogiem rozmawia poufale i czule, jakby z własnym ojcem”.

Nasz autor zwraca naszą uwagę na pełnię modlitwy, na płomienne doświadczenie Bożej bliskości. Nie mówi wiele; „nie ma tutaj rozważania” – zauważa o. Hiżycki – „nie ma tu owej nerwowości, charakterystycznej dla tych poprzednich czterech rodzajów modlitwy”. Kluczem do uchwycenia czegoś z mądrości Ojców Pustyni w tym względzie jest postawa wpatrywania się w Boga i pozostawania w Jego ojcowskiej obecności. O wiele więcej na ten temat usłyszycie w samym wideoklipie. Zapraszamy Was do spotkania z mistycznym doświadczeniem egipskich mnichów.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: