Stań się światło! Hagada do rozdziału pierwszego Księgi Rodzaju

„Stań się światło! Hagada do rozdziału pierwszego Księgi Rodzaju” to pierwsza część z serii książek Daniela Lifschitza „Izrael opowiada”. Seria ta komentuje pierwszą z ksiąg Pisma Świętego – Księgę Rodzaju.

Książka rozpoczyna się wstępem autorstwa ks. dr Roberta Skrzypczaka, który wprowadza czytelnika w urzekający świat midraszy. Midrasz to rabinacka metoda wyjaśniania Pisma Świętego polegająca na dostosowanym do aktualnych warunków życia komentowaniu poszczególnych ksiąg lub poszczególnych wydarzeń w nich opisanych. Interpretacja midraszowa dokładnie bada znaczenie pojedynczych słów i form gramatycznych, objaśnia każdy werset i odnosi nauki judaizmu do tekstu Biblii. Midrasz zakłada, że tekst biblijny zawiera niewyczerpany zasób znaczeń. Główna część książki składa się siedmiu rozdziałów oraz Dodatku w którym zawarto między innymi błogosławieństwo na czas studiowania Tory. W poszczególnych rozdziałach zawarto opis poszczególnych dni stworzenia. „Stań się światło” to książka o małym formacie, którą można zabrać wszędzie ze sobą i można ją zabrać wszędzie ze sobą, czytać i rozmyślać.

Daniel Lifschitz przeprowadza czytelnika swoją opowieścią przez niesamowite dzieło Boga – stworzenie Świata. Badania pokazują, że coraz mniej osób sięga po Pismo Święte. Książka „Stań się światło” w swojej prostocie słowa i bogactwie treści fascynuje i ułatwia zrozumieć Biblię. „Biblia jest dopiero wtedy w pełnym znaczeniu Słowem Bożym, gdy teksty biblijne zostaną przeze mnie przyjęte i zrozumiane.” Lifschitz właśnie pomaga nam zrozumieć i zgłębić treści zawarte w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.

Polecam „Stań się światło!” każdemu, ale szczególnie tym, którzy rzadko sięgają po Pismo Święte, ponieważ uważają, że nie są w stanie przebrnąć przez jego tekst.

Agnieszka Polanek
historyk, stażystka w IPN

Gloria24

Czytelnia: