21. DZIEŃ

WIELKI BOŻE, OJCZE WSZYSTKICH LUDZI!
Zanim się spać położę, pozwól mi
przedstawić Ci prośby za wszystkich ludzi.
Pobłogosław moich najbliższych,
moich przyjaciół i dobroczyńców,
również i tych, którzy są do mnie źle nastawieni.
Czuwaj nad naszym domem.
Okaż miłosierdzie swoje łaskawie
ubogim i nieszczęśliwym,
uchodźcom, chorym i konającym.
Ochroń nasze miasto od nieszczęść,
udziel całemu światu upragnionego pokoju.
Misjonarzom rozesłanym w świat dodaj otuchy,
by radośnie pełnili swe posłannictwo
na Twoją chwałę i pożytek ludzi.

WE WSZYSTKICH SPRAWACH
wierzę w Boga i ufność w Nim pokładam.
Z całej duszy kocham Boga, na Jego miłość liczę.
Jezu, dla Ciebie żyję,
w Tobie pragnę umierać.
W życiu i przy śmierci do Ciebie chcę należeć.

BOŻE MÓJ I PANIE!
gdy dzień przeminął, daj odpoczynek ciału i duszy.
Napełnij moje serce swoją łaską.
Ty jesteś niewyczerpalnym źródłem,
jesteś radością nieprzemijającą,
jesteś jasnym Dniem bez końca.

PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY,
ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
przyjdź Dawco łask drogich,
przyjdź Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie.
W pracy - Tyś ochłodą, w skwarze - żywą wodą, w płaczu - utuleniem.
Światłości najświętrza serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze.
Bez Twego tchnienia,
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.