Buzek za zakazem aborcji eugenicznej, Komorowski się namyśla

Nawrócenia polityków u stóp Matki Boskiej Piekarskiej?

Czytelnia: