Wierzę

Wierzę, że Bóg "JEST" MIŁOŚCIĄ.
Wierzę, że "JEST" WSPÓLNOTĄ.
   Ojciec, Syn, Duch Święty
   Trójca Osób, tak zjednoczonych przez Miłość,
   że tworzą JEDNO.

Wierzę, żę Bóg jest nieskończonym szczęściem,
ponieważ jest MIŁOŚCIĄ nieskończoną.
Wierzę, że stworzenie jest skutkiem MIŁOŚCI
   ponieważ MIŁOŚĆ chce dać udział w swoim szczęściu.
Wierzę, że każdy człowiek, zanim zaistnieje,
   jest osobiście i nieskończenie ukochany przez Boga
   i takim będzie zawsze bez względu na to,
   jaka byłaby jego twarz i drogi jego życia.
Wierzę, że człowiek jest ucieleśnionym zamysłem miłości Boga,
   i że ten "obraz" Boga w nim
   może ulec zniekształceniu,
   ale nigdy nie będzie unicestwiony.
Wierzę, że człowiek uczyniony przez miłość został
   stworzony do
   MIŁOŚCI
   jest WOLNY
   i zaproszny do nieskończonego szczęścia MIŁOŚCI.

Wierzę, że Bóg dał całe stworzenie ludziom,
   aby wziąwszy w posiadanie wszystko, doskonalili je
   i oddali na służbę wszystkim.
Wierzę, że Bóg stworzył człowieka współtwórcą
   obok Siebie
   - przez rodzinę ludzką, obraz Jego RODZINY -
   władnego sprawić, żeby wytrysnęło życie lub zostało odrzucone.
Wierzę, że "Bóg tak ukochał świat, że swego Jednorodzonego Syna dał"
i w ten sposób MIŁOŚĆ nieskończona wzięła z Maryi TWARZ LUDZKĄ
   Ciało ludzkie
   Serce ludzkie
   JEZUS Z NAZARETU
trzydzieści trzy lata życia,
zasadzonego w centrum ludzkiej historii obejmującej wszystko.
Wierzę, że Jezus,
   ponieważ jest człowiekiem,
   jest bratem wszystkich ludzi,
   ponieważ jest bratem wszystkich ludzi,
   jest solidarny z ich grzechami i brakiem miłości,
   cierpi, biorąc ich cierpienia, takj jak znosił swoje.
Wierzę, że Jezus, dając swoje życie z miłości do swych braci
przywrócił każdemu z nas i całej Ludzkości
wszelką miłość zepsutą przez nas
i przywracając miłość, przywrócił nam życie.
Wierzę, że Jezus przyszedł śmierć i że ŻYJE pośród nas aż do końca czasu
i że ludzie przez Niego i w Nim mogą żyć ŻYCIEM,
które nie będzie miało końca.

Wierzę, że wierzący i kochający Jezusa tworzą wspólnie
jeden wielki lud, jedną wielką społeczność: Kościół.
Wierzę, że ta społeczność-Kościół,
którego jestem członkiem w Jezusie i razem z braćmi
   jest przez nas biedna i grzeszna
   i że nie umiała zachować swojej Jedności.
Ale wierzę, że jest ona wezwana,
aby być Jednym, Świętym i znakiem MIŁOŚCI.
Wierzę, że Jezus ustanowił dla niej odpowiedzialnych,
i że są nimi ludzie grzeszni i podlegający pomyłkom.
Ale szanuję ich i kocham, bo Jezus ich chciał, wybrał i wezwał
i że Duch Święty towarzyszy im na długich szlakach historii.

Wierzę, że Duch Jezusa, Duch Święty, jest TCHNIENIEM MIŁOŚCI
   ogarniającym wolnego człowieka,
   który może otworzyć się na Niego,
   by Go przyjąć
   pozwolić Mu się przeniknąć
   i być posłanym ku bliźnim
TCHNIENIEM MIŁOŚCI, które jednoczy człowieka z człowiekiem
   ludzi z ludźmi i ze światem
   i ono buduje "Królestwo Ojca".
Królestwo MIŁOŚCI wkorzenione we współczesną historię ludzką,
aby jutro rozwinąć się w MIŁOŚĆ TRYNITARNĄ.

...oto dlatego wierzę, żę z Jezusem Chrystusem i w Jezusie Chrystusie:
ŻYĆ znaczy KOCHAĆ pod TCHNIENIEM DUCHA
i wierzę, że MIŁOŚĆ nie może umrzeć,
ponieważ pochodzi od Boga
i powraca do Boga.