Duchu Święty!

Dziękujemy Ci, Duchu prawdy!
Dziękujemy Ci, Pocieszycielu,
za to, że przybliżyłeś nas
do tajemnicy przebitych rąk, nóg,
przebitego boku Chrystusa.
Za to, że na nowo nas przybliżyłeś
go głębi i mocy
tajemnicy Odkupienia.

***

Przybądź Duchu Święty!
Przybądź!
Wejdź w samą głębię
serc Twoich wiernych!
Spraw tak,
aby każdy odczuwał to osobiście
ku pożytkowi wszystkich.
Tak,
by Bóg był wszystkim we wszystkich.
Amen.

Jan Paweł II