Jedna wspólnota

Módlmy się, aby Bóg, który w Jezusie Chrystusie pragnął złączyć wszystkich ludzi w jedną wspólnotę zbawienia, obdarzył swoich uczniów zdolnością do dawania świadectwa jedności w naszych czasach.

Panie, Ty posłałeś swojego Jednorodzonego Syna, aby odkupił i zbawił całą ludzkość.
Błogosławiony jesteś, o Panie!

Ty, który dałeś nam Twojego Ducha, gromadzisz nas w naszych wspólnotach.
Błogosławiony jesteś, o Panie!

Ty chcesz uczynić wszystkich ludzi Twoim świętym ludem; Ty obdarzasz darami i talentami i wzywasz wszystkich do jedności i jednego ciała.
Błogosławiony jesteś, o Panie!

Spraw, o Panie, abyśmy mogli z ufnością zwracać się do Ciebie jako Ojca i mówić jednym głosem: Ojcze nas!

Jan Paweł II

Jan Paweł II: