Numa Numa - ukazał się pierwszy numer magazynu dla młodzieży o fenomenach Internetu i bezpieczeństwie w sieci

Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) wydała pierwszy numer bezpłatnego magazynu poświęconego fenomenom Internetu, mediom elektronicznym i bezpieczeństwu w sieci. Wydawnictwo skierowane jest do młodzieży i stanowi element szerokiego spektrum działań realizowanych przez FDN we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu „Dziecko w Sieci”.

Magazyn Numa Numa wziął swoją nazwę od internetowego wiralu, filmu wrzuconego do sieci dla żartu, który nieoczekiwanie stał się jednym z najpopularniejszych filmów w historii Internetu. Doskonale ilustruje to nieprzewidywalność sieci i jej nieograniczone możliwości, czyli to, o czym w nowym magazynie Numa Numa można przeczytać. Pismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej (www.numanuma.pl); ukazywać się będzie kilka razy w roku.

- Znajomość nowych technologii i bycie na bieżąco z najnowszymi trendami dają możliwość aktywnego uczestniczenia w wirtualnym świecie, pozwalają na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Jednak Internet to również zagrożenia i wyzwania, jak cyberprzemoc, grooming, czy utrata prywatności. Pisząc o fenomenach sieci zwracamy młodym ludziom uwagę na to jak bezpiecznie korzystać z nowych mediów – mówi Ewa Dziemidowicz z Fundacji Dzieci Niczyje, redaktor naczelna magazynu.

W pierwszym numerze Numa Numa opublikowano m.in. wywiad z Ewą Farną, teksty o internetowych wiralach, Internecie przedmiotów, przedsięwzięciach artystycznych realizowanych przez internetowe społeczności. W sekcji Numa Rady – Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń pisze o szyfrowaniu połączeń, archiwizacji danych oraz prostych sposobach na bezpieczne hasła.

Pierwszy numer magazynu wydany został we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy oraz firmą Microsoft i trafił w nakładzie 38 tys. do warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Dla zainteresowanych otrzymaniem pisma, istnieje również możliwość zamówienia go bezpłatnie na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl.

Czytelnia: