Ześlij na nas nowe tchnienie Ducha

Owocem ducha jest:
miłość, cierpliwość, dobroć, pokój.

Ześlij na nas, Ojcze,
nowe tchnienie Ducha,
abyśmy mogli godnie kroczyć
drogą chrześcijańskiego powołania
ofiarowując światu świadectwo
prawdy ewangelicznej
i działając z ufnością
dla połączenia wierzących
więzią pokoju.

21 stycznia 1993
Jan Paweł II

Jan Paweł II: