Różaniec - marzec 2012

Temat numeru: DAR ŻYCIA SKARBEM NARODU
     „Ojcze, Miłośniku Życia, przyzywam Cię! Nie pozwól, by zginęło jedno z tych małych…” – te słowa otwierają najnowszy „Różaniec”, miesięcznik sióstr Loretanek. Marcowy numer podejmuje temat obrony życia, aktualny zawsze, a szczególnie w marcu, gdy Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego i liczni wierni podejmują Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. „Różaniec” w tegorocznym cyklu przypominającym Śluby Jasnogórskie Prymasa Wyszyńskiego cytuje wezwanie do obrony „każdego życia i każdej kołyski”. Dlatego też patronką numeru jest sługa Boża Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz, która w tej „fabryce śmierci”, codziennie narażając życie, uratowała tysiące istnień ludzkich.
     Temat obrony życia we współczesnej Polsce podejmują specjaliści, m.in. Aleksandra Michalczyk, prawnik, dyrektor Biura Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” i członek Zarządu Fundacji PRO-prawo do życia, Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, Maria Smereczyńska, członek-korespondent Papieskiej Akademii „Pro Vita” w latach 2005–2010, czy Krystyna Zając, prezes fundacji „SOS Rodzinie”.
     W numerze znajdziemy wstrząsające świadectwo osoby, która w łonie matki została przeznaczona do aborcji i cudem ocalała, a także historię innego ocalonego życia – podczas Międzynarodowego Kongresu Rodzin w Moskwie.
     Temat uzupełniają artykuły formacyjne, np. konferencja ks. Eugeniusza Zarzecznego MIC o św. Józefie – obrońcy życia, ideale ojca i opiekuna, którego uroczystość przypada 19 marca.
     W atmosferę Wielkiego Postu wprowadza m.in. rozważanie siedmiu słów Jezusa wypowiedzianych z krzyża, jak również historia rdzennie polskiego nabożeństwa Gorzkich żali, którą przytacza „Różaniec”. To rozpamiętywanie Męki Pańskiej, nieznanego autora, zostało wprowadzone na początku XVIII wieku przez Bractwo św. Rocha działające przy kościele księży misjonarzy pw. Świętego Krzyża w Warszawie.
     Chyba mało kto wie, że założycielką Żywego Różańca była Paulina Jaricot, dziś sługa Boża, której 150-lecie śmierci obchodzimy. „Różaniec” publikuje sprawozdanie z tych uroczystości.
     Jak zwykle w numerze znajdziemy komentarze do liturgii, rozważania tajemnic różańcowych, tym razem w duchu sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, oraz konspekt spotkania kółka różańcowego z komentarzami do Papieskich Intencji Apostolstwa Modlitwy.
Czytelnia: