Nie żałuj

Nie żałuj czasu na przyjaźń
- to droga do szczęścia.
Nie żałuj czasu na marzenia
- to pojazd unoszący cię do gwiazd.
Nie żałuj czasu na to,
aby kochać i być kochanym
- to przywilej bogów.
Nie żałuj czasu na rozglądanie się dookoła
- dzień jest zbyt krótki na to,
aby myśleć tylko o sobie.
Nie żałuj czasu na śmiech
- to muzyka duszy.

Rozważania i opowiadania: