Zostały tylko dwa dni, aby ubiegać się o stypendium im. Jana Pawła II

Dobrze się uczysz, pomagasz innym, na koncie masz już osiągnięcia sportowe i artystyczne? Na takich studentów z warszawskich uczelni czeka 600 stypendiów im. Jana Pawła II w wysokości od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Żeby moc ubiegać się o pomoc materialną przyznawaną co roku przez Centrum Myśli Jana Pawła II i władze Warszawy, wystarczy wypełnić wniosek na stronie: www.stypendiajp2.pl i wysłać go na adres Centrum. Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 826 42 22.

O dofinansowanie mogą starać się studenci, którzy pomimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, osiągają dobre wyniki naukowe, sportowe lub artystyczne oraz działają społecznie. Warunek to:
• posiadanie indeksu na jednej z warszawskich uczelni,
• średnia z ocena nie mniejsza niż 3,5 za ostatni rok akademicki,
• miesięczny średni dochód netto na jednego członka rodziny nie przekraczający 950zł.

Dla Doroty Ambrozewicz, laureatki stypendium z ubiegłego roku, niezwykłe jest, że stypendium nie ogranicza się do pomocy materialnej, ale pociąga za sobą opiekę nad osobistym rozwojem każdego studenta. Centrum Myśli Jana Pawła II oferuje szeroki pakiet projektach, w które stypendyści mogą się zaangażować. – Dzięki tym projektom wdrażamy w życie to, co mówił do nas Jana Paweł II – wyjaśnia.

Termin składania wniosków mija 30 września, za dwa dni.
Czytelnia: