Czas życia

      Bóg każdemu człowiekowi dał pewien czas życia na tej ziemi. Jest on krótki, najwyżej parę dziesięcioleci. Boża miłość, która kiedyś chciałaby nas sowicie wynagrodzić, każdego dani daje nam możliwość bogatego siewu.

     Które godziny po zakończeniu tego życia zostaną zaliczone do szczególnie bogatego żniwa? Z pewnością te, które poświęciliśmy Bogu.
     A więc jako dowód naszej miłości do Boga możemy podarować Mu więcej czasu. On czeka na to i wynagrodzi nam to - teraz i w wieczności.

M. Basilea Schilink
Rozważania i opowiadania: