Żywy Różaniec w Polsce ma swój Statut

     Podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r., Biskupi zatwierdzili Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”.
     Żywy Różaniec, którego założycielką jest sługa Boża Paulina Jaricot, obecny jest niemal w każdej parafii w Polsce. Swego czasu podlegał jurysdykcji zakonu dominikańskiego, obecnie – biskupowi diecezji.
     Zmarły przed dziesięciu laty o. Szymon Niezgoda OP pisał: „Apostołowie różańca świętego w Polsce od lat widzą potrzebę założenia ogólnopolskiego centrum informacyjnego oraz czasopisma różańcowego, jak też zredagowania krajowego Statutu Żywego Różańca, a to dla koordynowania i jednoczenia wysiłków i osiągnięć w dziedzinie różańca, podejmowanych we wszystkich diecezjach. Zrealizowanie tych inicjatyw przyczyniłoby się do powstania duchowej potęgi – ku chwale Boga i Maryi oraz ku pożytkowi wiernych”.
     I rzeczywiście pragnienie to staje się realne. Miesięcznik „Różaniec”, jako czasopismo formacyjne dla Żywego Różańca, od 1995 r. wypełnia misję bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, który pisał: „Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam pożytecznym nabożeństwem jest różaniec święty, starajmy się choć jedną część codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie na to czas”.
     Spotkania organizowane od 2010 r. przez Redakcję „Różańca” i Wydawnictwo Sióstr Loretanek, w których uczestniczą Diecezjalni Moderatorzy Żywego Różańca z większości diecezji w Polsce, ukazały potrzebę utworzenia ogólnopolskiej struktury Żywego Różańca. Owocem tych spotkań, w których od początku brał udział ks. abp Henryk Hoser SAC, jest zatwierdzony Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”.
     Określenie: Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” nawiązuje do wspólnoty utworzonej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot, wspólnoty, którą zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 r. Nie tworzymy więc żadnej nowej struktury ani ruchu kościelnego. Chcemy, aby wspólnoty Żywego Różańca działające od lat przy parafiach miały swój statut, swoją ogólnopolską strukturę i krajowego moderatora. Na kolejnym spotkaniu Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca, które odbyło się 11 września br. w Warszawie, został wyłoniony Zarząd Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że Konferencja Episkopatu Polski wkrótce mianuje Krajowego Moderatora Żywego Różańca.
     Dzieląc się tą wielką radością, polecamy dzieło Żywego Różańca w Polsce Waszej modlitwie. Niech nasze wspólne działania pozwolą ożywić ducha Żywego Różańca, którego idea przyświecała Paulinie Jaricot. Nie ustawajmy też w modlitwie o cud potrzebny do beatyfikacji Sługi Bożej.
ks. Szymon Mucha