Boża moc

Niechaj Boża moc nas prowadzi,
Niech Boża potęga nas zachowa,
Niech Boża mądrość nas poucza,
Niech Boża ręka nas ochrania,
Niech Boża droga nas wiedzie,
Niech Boża tarcza nas zasłania,
Niech Boże zastępy nas strzegą
Od zasadzek złego
I Od pokus świata tego.

św. Patryk