Kwiatki maturalne - 1

Przymiotnika romantyzm, zaczęto używać, aby określić typ zjawisk, które występowały w romansach.

***

Przeważnie miłość była nie udana, bo platoniczna.

***

Barokowe kobiety podobnie jak sam barok były bardzo przesycone. Przesycone kształtem.

***

Epikureizm - czas w którym epika była na topie.

***

Stociyzm był to kierunek, który wymyślili Stoikowie.

***

Makbet był królem Ekwadoru.

***

W ludziach jest cząstka bezczelności. Przykładem na to jest Cham, (...). Gdy zobaczył upitego winem ojca, zawołał braci, aby przyszli popatrzeć. Od tej sytuacji powstało słowo chamski.

***

Człowiek niby taki mądry i zaradny, a nic nie portafił zrobić [o biblijnym potopie].

***

Nie bez powodu za początek człowieka uznaje się wynalezienie pisma.

***

W oparciu na przemyślenie jakie zostało zadane w temacie, można jednoznacznie stwierdzić, że tak naprawdę jest.

***

(...) jest nam wszystko obojętne co mówimy z senesem, czy też gadamy zbereźne głupoty i niejasne rzeczy.

***

Ukazany jest monolog (rozmowa) Konrada z Bogiem.

***

Uważam, że jest to heroiczny czyn [przepłynięcie rzeki przez Anzelma Bohatyrowicza - przyp. red.], gdyż niewielu umie przepłynąć rzekę i przynieść jeszcze tak tragiczne wieści.

***

Podstęp Konrada Wallenroda udałby się, ale zakonnicy się kapnęli.

***

Jednak do niektórych wyborów życiowych zmusza nas zaistniała sytuacja, od której tak naprawdę jesteśmy uzależnieni i od której tak bardzo dużo zależy, gdyż jesteśmy od niej uzależnieni.

Humor: