Litania do św. Klary

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko Klaro,
Przed narodzeniem od Boga światu objawiona,
Światłem świata od Chrystusa nazwana,
W młodości na służbę Bożą wybrana,
Lilio anielskiej czystości,
Klejnocie Jezusa i Maryi,
Chwalebna wzgardzicielko świata,
Mężna zwyciężycielko ciała,
Odważna pogromicielko złych duchów,
W wierze niewzruszona,
W nadziei ugruntowana,
Miłością seraficką pałająca,
Świątobliwością na cały świat promienna,
Córko św. Ojca Franciszka najukochańsza,
Naśladowczyni św. Ojca Franciszka najochotniejsza,
Wzorze głębokiej pokory,
Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Nadzwyczajna miłośnico ubóstwa,
Ozdobo Serafickiego Zakonu,
W męce i cierpieniach Chrystusowych pogrążona,
Obecnością Jezusa i Maryi uczczona,
Darem proroctwa zaszczycona,
Cudami sławna,
Od Jezusa w opiekę wraz z siostrami przyjęta,
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
Wzgardzicielko bogactw i marności światowych,
Perło posłuszeństwa,
Braci Mniejszych Siostro ukochana,
Matko wielu dziewic zakonnych,
Od najwyższego Biskupa za życia błogosławiona,
Po śmierci do nieba przez aniołów zaniesiona,
Uczestniczko niebieskiej chwały,
Orędowniczko nasza przed Bogiem,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze,
Okaż nam Swoją miłość.
Klaro, wyjednaj nam pokój,
Klaro niebiańska, módl się za nami.
O Klaro wierna, Matko święta nasza,
Wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.
Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa,
Zbawcy i Odkupiciela naszego.
Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały:
Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą.
Abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły,
z świętymi Twymi na wieki wieków.

K: Módl się za nami św. Matko Klaro.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, dawco pokoju i źródło miłości, któryś błogosławioną Matkę naszą, Klarę, Oblubienicę Twoją, przedziwną ku bliźnim miłością obdarzyć raczył; spraw prosimy, abyśmy przez Jej zasługi i za Jej przyczyną, w miłości ku Tobie utwierdzeni, żadnym pokusom od Ciebie oderwać się nie dozwolili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy: