31. DZIEŃ

OJCZE, JAK TEN DZIEŃ PRZEMINĄŁ I WIECZÓR NASTAŁ,
tak wszystko na świecie i moje życie przemija.
Dziękuję Ci, Boże, za to, iż mnie upewniasz,
że oprócz tego, co czasowe i śmiertelne,
jest jeszcze Twoje powtórne przyjście,
jest życie wieczne w Tobie.
Spraw, bym się tą prawdą radował
i miał szersze spojrzenie na problemy świata.
Nie ma niczego ważniejszego, jak oczekiwanie
Twojego królestwa, gdy ponownie przyjdziesz.
Daj mi więc dzielne serce,
bym ten cel ostateczny osiągnął.
Boże, jak Ty chcesz, tak niech się stanie;
pomóż, bym według Twej woli postępował. Panie,
w Twych rękach jest mój czas,
a gdy mnie odwołasz - odejdę
Twej woli posłuszny. Boże,
jak chcesz, tak niech się stanie.
Wystarczy mi, że do Ciebie należę,
spełnienie Twej woli jest dla mnie korzyścią.
Panie, dobrze jest tak, jak Ty chcesz,
a dlatego, że Ty tak chcesz,
mam odwagę spokojnie moje losy
w Twoje ręce złożyć.

U KRESU DNIA, W TEN WIECZÓR,
ku Tobie, Chryste, spoglądamy.
Tyś jest światłością naszą,
w Tobie, wraz z Duchem Świętym, Ojca wielbimy.
Chryste, Tyś Droga, Prawda i Życie,
Tyś odblask Ojca Przedwiecznego,
Ty jesteś Święty, Panie nasz.
Ty jedynie zasługujesz, by śpiewać Twą chwałę.
Synu Ojca, Sprawco życia wiecznego,
wszelkie stworzenie niech Ciebie wychwala.

GWIAZDO ŚLICZNA WSPANIAŁA,
Jasnogórska Maryjo,
Do Ciebie się uciekamy,
O Maryjo, Maryjo.
A gdy będziemy umierać,
Racz, Maryjo, przy nas stać,
Byśmy mogli razem z Tobą,
Wiecznie w niebie królować.

MARYJO, KRÓLOWO POLSKI, JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM.
Mech mnie błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.