Kiedy miłość Cię wzywa...

Podążaj za miłością, kiedy cię wzywa,
Chociaż jej drogi trudne są i strome.
A gdy obejmie cię skrzydłami - ulegnij,
Nawet gdyby miał cię zranić miecz ukryty.
Gdy miłość mówi do ciebie, miej wiarę,
Choćby ten głos miał rozbić twoje sny jak
wiatr północny, co pustoszy ogrody.
Bo w tej samej chwili
będziesz przez miłość ukoronowany i ukrzyżowany.
Ona chce, abyś rósł wysoko, i godzi się, aby cię ścięli.
Jest przy twojej wyniosłości
i pieścić będzie najpiękniejsze gałęzie
kołyszące się w słońcu.
A jednocześnie zejdzie w głąb do korzeni
i poruszy je, gdy czepiają się ziemi.
Zbierze was jako kłosy,
Wymłóci do nagiego ziarna,
Przesieje, uwalniając od plewy.

Khalil Gibran „Prorok. Listy miłosne Proroka”