Wsłuchajmy się w słowa...

     Wsłuchajmy się w słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który mówi: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bielają na źniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. (J 4, 35-36).
     I prośmy Go, prośmy z całego serca o to żniwo, tak jak On prosił Samarytankę o wodę życia, wodę na życie wieczne. A patrząc na pola, jak bielają na żniwo, wiemy, że potrzeba żniwiarza, tak jak wcześniej potrzebni byli siewcy. I mówmy do Chrystusa, który nas odkupił swoją Krwią: Panie, oto jestem! Przyjmij jako siewcę i żniwiarza Twojego Królestwa; Panie, oto jestem! Poślij robotników na żniwo. Poślij robotników na swoje żniwo.
22 marca 1981
Jan Paweł II
Jan Paweł II: